Biblioteca Teiiti Suzuki
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Não autenticado |

Katakana shingo jiten / カタカナ新語辞典
Autores:
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1993.
Categoria:
Livro
ISBN:
4053000289
Exemplares:
 • 813.7 G16ka CEJ.2019.578 Disponínel
Nihonjin no ningenkan: oubeijin to no chigai o saguru / 日本人の人間観 : 欧米人との違いをさぐる
Autores:
Sengoku, Tamotsu / 千石保
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1974.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 361.6 S64n CEJ.2019.579 Disponínel
Noruwei no mori shita / ノルウェイの森 下
Autores:
Murakami, Haruki,1949~ / 村上, 春樹
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1989.
Categoria:
Livro
ISBN:
4062035162
Exemplares:
 • 913.6 Mu43n CEJ.2019.580 Disponínel
Nihonjin no hyojo: kaiga ni miru kido airaku / 日本人の表情 : 絵画に見る喜怒哀楽
Autores:
Nakamura, Tanio, 1921-2001 / 中村, 渓男
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1958.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 721 Na37n CEJ.2019.581 Disponínel
Kakure kirishitan / 隱れキリシタン
Autores:
Furuno, Kiyoto / 古野清人
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1959.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 192 Fu92k CEJ.2019.582 Disponínel
Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan Kenkyu Hokoku = Bulletin of the National Museum of Ethnology /
Autores:
Idioma:
Sem Idioma Cadastrado
Ano de Publicação:
1976-
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • P Ko45r v.44.1 ex.1 CEJ.2019.583 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 26 - Hi no nawa ; Shosetsu Nihon geitan ; Shisetsu, Nihon kassentan / 松本清張全集26 - 火の繩 ; 小說日本芸譚 ; 私說・日本合戦譚
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1973
Categoria:
Livro
ISBN:
4165092606
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 26 ex.1 CEJ.2019.584 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 27 - Tenpo zuroku Jo / 松本清張全集27 - 天保図錄 上
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1973
Categoria:
Livro
ISBN:
4165092703
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 27 ex.1 CEJ.2019.585 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 28 - Tenpo zuroku Ge / 松本清張全集28 - 天保図錄 下
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1973
Categoria:
Livro
ISBN:
4165092800
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 28 ex.1 CEJ.2019.586 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 29 - Tobo : Ooku fujoki / 松本清張全集29 - 逃亡 ; 大奥婦女記
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1973
Categoria:
Livro
ISBN:
4165092908
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 29 ex.1 CEJ.2019.587 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 30 - Nihon no kuroi kiri / 松本清張全集30 - 日本の黒い霧
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1972
Categoria:
Livro
ISBN:
4165093009
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 30 ex.1 CEJ.2019.588 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 31 - Shinso Karyu ; Gendai Kanryoron / 松本清張全集31 - 深層海流 ; 現代官僚論
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1973
Categoria:
Livro
ISBN:
4165093106
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 31 ex.1 CEJ.2019.589 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 32 - Showashi hakkutsu / 松本清張全集32 - 昭和史発掘
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1973
Categoria:
Livro
ISBN:
4165093203
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 32 ex.1 CEJ.2019.590 Disponínel
Mono no iikata nishi higashi / ものの言いかた西東
Autores:
Kobayashi, Takashi ; Sawamura, Miyuki / 小林 隆 ; 澤村美幸
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2014.
Categoria:
Livro
ISBN:
9784004314967
Exemplares:
 • 818 Ko12m CEJ.2019.591 Disponínel
Tenkansuru nihongo bunpo / 転換する日本語文法
Autores:
Nagahiro Yoshida / 吉田永弘
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2019.
Categoria:
Livro
ISBN:
9784757608993
Exemplares:
 • 815 Yo86t CEJ.2019.592 Disponínel