Não autenticado |

Sei / 生
Autores:
Tayama, Katai / 田山花袋
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1950
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 913.6 Ta98s 51160 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 91 : Chikamatsu Joruri Shuu I
Autores:
Matsuzaki, Hitoshi ; Hara, Michio ; Iguchi, Hiroshi ; Oohashi, Tadayoshi
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1993
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400913
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 91 51162 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 92 : Chikamatsu Joruri Shuu II
Autores:
Matsuzaki, Hitoshi ; Hara, Michio ; Iguchi, Hiroshi ; Oohashi, Tadayoshi
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1995
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400921
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 92 51163 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 90 : Kojoururi ; Sekkyoushuu
Autores:
Shinoda, Jun'ichi / 信多純一 ; Sakaguchi, Hiroyuki / 阪口弘之
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1999
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400905
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 90 51164 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 93 : Takeda Izumo, Namiki Sosuke Jorurishuu
Autores:
Tsunoda, Ichiro ; Uchiyama, Mikiko
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1995
Categoria:
Livro
ISBN:
400240093x
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 93 51165 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 94 : Chikamatsu Hanji Edo Sakusha jorurishuu
Autores:
Uchiyama, Mikiko ; Nobuhiro, Shinji
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1996
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400948
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 94 51166 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 95 : Kamigata Kabukishuu
Autores:
Tsuchida, Mamoru ; Kawai, Masumi
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1998
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400956
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 95 51167 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 96 : Edo Kabukishuu
Autores:
Furuido, Hideo ; Torigoe, Bunzo ; Wada, Osamu
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1997
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400964
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 96 51168 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 97 : Todai Edo Hyaku bakemono, Zaishin kiji, kana sesetsu
Autores:
Tajihi, Ikuo ; Nakano, Mitsutoshi
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2000
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400972
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 97 51169 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 78 : Keisei irojamisen, keisei denjugamiko, seken musume katagi
Autores:
Hasegawa, Tsuyoshi
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1989
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400786
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 78 51170 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 79 : Honcho suikoden, kiko, mino nikki, oriorigusa
Autores:
Takada, Mamoru ; Tanaka, Yoshinobu ; Kigoshi, Osamu
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400794
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 79 51171 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 80 : Shigeshige Yawa, kyokutei denki hana kanzashi, saibara kidan, toribeyama shirabe no itomichi
Autores:
Tokuda, Takeshi ; Yokoyama Kuniharu
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400808
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 80 51172 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 81 : Inaka Soji, Imayo heta dangi, tosei ana sagashi
Autores:
Nakano, Mitsutoshi
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1996
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400816
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 81 51173 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 84 : neboke sensei bunshuu, kyoka saizoshuu, yomo no aka
Autores:
Nakano, Mitsutoshi ; Hino, Tatsuo ; Ibi, Takashi
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1993
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400840
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 84 51174 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 85 : yonemanjuu no hajimari, shikake busoko, mukashigatari inazuma byoushi
Autores:
Mizuno, Minoru
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1996
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400859
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 85 51175 Disponínel