Não autenticado |

Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 87 : kaikan kyoki kyokakuden
Autores:
Yokoyama, Kuniharu ; Ootaka, Yoji
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1998
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400875
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 87 51176 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 101 : zoku nihongi sakuin nenpyo
Autores:
Sasayama, Haruo ; Yoshimura, Takehiko
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2000
Categoria:
Livro
ISBN:
4002401030
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 101 51177 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 102 : genji monogatari sakuin
Autores:
Yanai, Shigeshi ; Muroyoshi, Shinsuke ; Suzuki, Hideo ; Fujii, Sadakazu ; Imanishi, Yuuichiro
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2000
Categoria:
Livro
ISBN:
4002401022
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 102 51178 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 103 : Hachidaishuu sosakuin
Autores:
Kubota, Jun
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1998
Categoria:
Livro
ISBN:
4002401014
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 103 51179 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 100 : Edo hanjoki, ryuukyo shinshi
Autores:
Hino, Tatsuo
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1993
Categoria:
Livro
ISBN:
4002401006
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 100 51180 Disponínel
Shin Nihon Koten Bungaku Taikei Vol. 77 : budo denraiki, saikaku okimiyage, yoruzu no fumihogu, saikaku nagori no tomo
Autores:
Taniwaki, Masachika ; Fuji, Akio ; Inoue, Toshiyuki
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1989
Categoria:
Livro
ISBN:
4002400778
Exemplares:
 • 918.1 Sh57s vol. 77 51181 Disponínel
Wagahai wa neko de aru
Autores:
Natsume, Soseki / 夏目漱石
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1972
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • R 913.6 Na58w v.1 26085 Disponínel
 • R 913.6 Na58w v.2 26086 Disponínel
 • R 913.6 Na58w v.3 26087 Disponínel
Shuueishaban gakushuu manga : sekai no denki : Tokugawa Ieyasu : Edo ni Bakufu wo hiraita shogun
Autores:
Kuwada, Tadachika
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1997
Categoria:
Livro
ISBN:
4082400052
Exemplares:
 • G 281 Ku95s 51182 Disponínel
Wa to ga / 「は」と「が」
Autores:
Noda, Hisashi / 野田尚史
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1996
Categoria:
Livro
ISBN:
487424128x
Exemplares:
 • K 815.7 No92w 51184 Disponínel
Hagiwara Sakutarou shishuu / 萩原朔太郎詩集
Autores:
Hagiwara, Sakutarou / 萩原朔太郎 ; Kawakami, Tetsutaro (editor) / 河上徹太郎
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1951
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 911,56 Ha14h 51185 Disponínel
Inaka Kyoshi / 田舎教師
Autores:
Tayama, Katai / 田山花袋
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
4101079021
Exemplares:
 • 913.6 Ta98i 51186 Disponínel
Kaiwa bunseki / 会話分析
Autores:
Maynard, Senko K.
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4874240712
Exemplares:
 • 837.8 Ma42k 51187 Disponínel
Hikaku gengogaku nyuumon / 比較言語学入門
Autores:
Lockwood, William Burley ; Nagano, Yoshio (trad.)
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1976
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 801.09 Lo79h 51188 Disponínel
Biginazu kurashikkusu Nihon no koten : Genji monogatari / ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 : 源氏物語
Autores:
Murasaki, Shikibu ; Takeda, Himohiro
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2001
Categoria:
Livro
ISBN:
9784043574056
Exemplares:
 • 913.36 Mu56b 51189 Disponínel
Shintei Kokugoshi Yousetsu
Autores:
Doi, Tadao; Morita, Takeshi
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1975
Categoria:
Livro
ISBN:
487964028X
Exemplares:
 • 810.2 Do83s 51190 Disponínel