Não autenticado |

陸軍中野予備校 / Rikugun nakano yobikou
Autores:
Yasunaga, Kouichirou / 安永航一郎
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • M 726.3 Ri42r v.1 51740 Disponínel
 • M 726.3 Ri42r v.2 51741 Disponínel
 • M 726.3 Ri42r v.3 51742 Disponínel
 • M 726.3 Ri42r v.4 51743 Disponínel
 • M 726.3 Ri42r v.5 51744 Disponínel
 • M 726.3 Ri42r v.6 51745 Disponínel
目でみるブラジル日本移民の百年 / Me de Miru Burajiru Nihon Imin no Hyakunen / Cem anos da imigração japonesa no Brasil através de fotografias
Autores:
Museu Histórico de Imigração Japonesa no Brasil
Idioma:
Português do Brasil
Ano de Publicação:
2008
Categoria:
Livro
ISBN:
9784894895003
Exemplares:
 • 334.462 Mu83m 51746 Disponínel
Dear Boys
Autores:
Yagami, Hiroki / 八神ひろき
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
4-06-302288-9
Exemplares:
 • M 726.3 De51d v.1 51747 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.2 51748 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.3 51749 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.4 51750 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.5 51751 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.6 51752 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.7 51753 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.8 51754 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.9 51755 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.10 51756 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.11 51757 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.12 51758 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.13 51759 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.14 51760 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.15 51761 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.16 51762 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.17 51763 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.18 51764 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.19 51765 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.20 51766 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.21 51767 Disponínel
 • M 726.3 De51d v.22 51768 Disponínel
DEAR BOYS: ACT II
Autores:
Yagami, Hiroki / 八神ひろき
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1997
Categoria:
Livro
ISBN:
4-06-333601-8
Exemplares:
 • M 726.3 De51de v.1 51769 Disponínel
 • M 726.3 De51de v.2 51770 Disponínel
 • M 726.3 De51de v.3 51771 Disponínel
 • M 726.3 De51de v.4 51772 Disponínel
 • M 726.3 De51de v.5 51773 Disponínel
 • M 726.3 De51de v.6 51774 Disponínel
 • M 726.3 De51de v.7 51775 Disponínel
 • M 726.3 De51de v.8 51776 Disponínel
Rokudenashi Blues / ろくでなし BLUES
Autores:
Morita, Masanori / 森田まさのり
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1989
Categoria:
Livro
ISBN:
4-08-871401-6
Exemplares:
 • M 726.3 Ro51r v.1 51777 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.2 51778 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.3 51779 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.4 51780 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.5 51781 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.6 51782 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.7 51783 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.8 51784 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.9 51785 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.10 51786 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.11 51787 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.13 51788 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.13 v.2. 51789 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.14 51790 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.15 51791 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.16 51792 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.17 51793 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.18 51794 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.19 51795 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.20 51796 Disponínel
 • M 726.3 Ro51r v.21 51797 Disponínel
RYUUROUDEN / 龍狼伝
Autores:
Yamahara, Yoshito, 1963~/ 山原義人
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4-06-302413-X
Exemplares:
 • M 726.3 Ry93r v.1 51798 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.2 51799 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.3 51800 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.4 51801 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.5 51802 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.6 51803 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.7 51804 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.8 51805 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.9 51806 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.10 51807 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.11 51808 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.12 51809 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.13 51810 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.14 51811 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.15 51812 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.16 51813 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.17 51814 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.18 51815 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.19 51816 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.20 51817 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.21 51818 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.22 51819 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.23 51820 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.24 51821 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.25 51822 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.26 51823 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.27 51824 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.28 51825 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.29 51826 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.30 51827 Disponínel
 • M 726.3 Ry93r v.31 51828 Disponínel
美味しんぼ / oishinbo
Autores:
Kariya, Tetsu / 雁屋, 哲 ; Hanasaki, Akira / 花咲, アキラ , 1956- ; Miyaki, Tetsuichiro (trad.)
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1985
Categoria:
Livro
ISBN:
4-09-180751-8
Exemplares:
 • M 726.4 Oi33o v.1 51829 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.2 51830 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.3 51831 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.4 51832 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.7 51833 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.8 51834 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.9 51835 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.10 51836 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.11 51837 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.12 51838 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.13 51839 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.14 51840 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.15 51841 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.16 51842 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.18 51843 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.19 51844 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.20 51845 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.21 51846 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.22 51847 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.23 51848 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.24 51849 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v. 25 51850 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v. 27 51851 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.28 51852 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v. 29 51853 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v. 30 51854 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.31 51855 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.32 51856 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.33 51857 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.34 51858 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.36 51859 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.37 51860 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.38 51861 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.39 51862 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.40 51863 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.41 51864 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.42 51865 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.43 51866 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.44 51867 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.45 51868 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.46 51869 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.47 51870 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.48 51871 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.49 51872 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.51 51873 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.52 51874 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.53 51875 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.54 51876 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.55 51877 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.56 51878 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.57 51879 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.58 51880 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.59 51881 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.60 51882 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.63 51883 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.64 51884 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.71 51885 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.74 51886 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.75 51887 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.76 51888 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.79 51889 Disponínel
 • M 726.4 Oi33o v.80 51890 Disponínel
Área 88 / エリア88
Autores:
Kaoru Shintani / 新谷かおる
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1979
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • M 726.3 Ar61a v.1 51913 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.2 51914 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.3 51915 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.4 51916 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.5 51917 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.6 51918 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.7 51919 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.8 51920 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.9 51921 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.10 51922 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.11 51923 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.12 51924 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.13 51925 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.14 51926 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.15 51927 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.15 51927 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.16 51928 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.17 51929 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.18 51930 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.19 51931 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.20 51932 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.21 51933 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.22 51934 Disponínel
 • M 726.3 Ar61a v.23 51935 Disponínel
Bastard!! / バスタード
Autores:
Kazushi Hagiwara / 萩原一至
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1988
Categoria:
Livro
ISBN:
4088710630
Exemplares:
 • M 726.3 Ba26b v. 1 51891 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 2 51892 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 3 51893 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 4 51894 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 5 51895 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 6 51896 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 7 51897 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 8 51898 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 9 51899 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 10 51900 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 10 51900 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 11 51901 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 12 51902 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 13 51903 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 14 51904 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 15 51905 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 16 51906 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 17 51907 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 18 51908 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 19 51909 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 20 51910 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 21 51911 Disponínel
 • M 726.3 Ba26b v. 22 51912 Disponínel
RASHÔMON / 羅生門
Autores:
Akutagawa, Ryunosuke, 1892-1927 / 芥川竜之介
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1917
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • R 913.6 A39r (NÃO EMPRESTA) 26068 Disponínel
OOE KENZABUROU ZENSAKUHIN VOL.2 / 大江健三郎全作品 VOL.2
Autores:
Oe, Kenzaburo. 1935 - 2023 / 大江健三郎
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1966
Categoria:
Tese
ISBN:
Exemplares:
 • 918.68 O18s v.1-2 51938 Indisponível
KAZE NO SHIRUFIIDO / 風のシルフィード
Autores:
Motojima, Yukihikisa, 1967- / 本島幸久
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
4-06-311531-3
Exemplares:
 • M 726.3 Ka11k v.1 51939 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.2 51940 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.3 51941 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.4 51942 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.5 51943 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.6 51944 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.7 51945 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.8 51946 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.9 51947 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.10 51948 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.11 51949 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.12 51950 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.13 51951 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.14 51952 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.15 51953 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.16 51954 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.17 51955 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.18 51956 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.19 51957 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.20 51958 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.21 51959 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.22 51960 Disponínel
 • M 726.3 Ka11k v.23 51961 Disponínel
FUTARI DAKA / ふたり鷹
Autores:
Shintari, Kaoru, 1951- / 新谷かおる
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1982
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • M 726.3 Fu51f v.1 51962 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.2 51963 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.3 51964 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.4 51965 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.5 51966 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.6 51967 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.7 51968 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.8 51969 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.9 51970 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.10 51971 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.11 51972 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.12 51973 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.13 51974 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.14 51975 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.15 51976 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.16 51977 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.17 51978 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.18 51979 Disponínel
 • M 726.3 Fu51f v.19 51980 Disponínel
ただしま授業中!/ Tadashima jugyouchuu!
Autores:
Tsuguo Okazaki / 岡崎つぐお
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1981
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • M 726.3 Ta16t v.1 51981 Disponínel
 • M 726.3 Ta16t v.2 51982 Disponínel
 • M 726.3 Ta16t v.3 51983 Disponínel
 • M 726.3 Ta16t v.4 51984 Disponínel
 • M 726.3 Ta16t v.5 51985 Disponínel
 • M 726.3 Ta16t v.6 51986 Disponínel
 • M 726.3 Ta16t v.7 51987 Disponínel
 • M 726.3 Ta16t v.8 51988 Disponínel
 • M 726.3 Ta16t v.9 51989 Disponínel
未完成ファミリー / Mikansei famirii / Mikansei family
Autores:
Mikio Kishi / 岸みきお
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1997
Categoria:
Livro
ISBN:
4091253113
Exemplares:
 • M 726.3 Mi21m v.1 51990 Disponínel
 • M 726.3 Mi21m v.2 51991 Disponínel
 • M 726.3 Mi21m v.3 51992 Disponínel
 • M 726.3 Mi21m v.4 51993 Disponínel
 • M 726.3 Mi21m v.5 51994 Disponínel